Hulp én Vervoer bij pech of schade.
24/7

Los van hulp bij pech kunnen wij ook uw vervangend vervoer direct regelen.

Mocht er op de locatie op dat moment geen geschikt vervangend vervoer aanwezig zijn, wordt u met een van onze taxi’s naar een ander adres gebracht, waar een vervangende auto op u staat te wachten.

Komt u niet in aanmerking voor een vervangende auto, of bent u niet in staat om zelf te rijden, dan wordt er in opdracht van de alarmcentrale, een taxi van Autax ingezet. Deze brengt u vervolgens naar een door u aan te geven adres in Nederland. Ook dit is kosteloos en wordt gedekt door het WA gedeelte van uw autoverzekering.

pech onderweg

Vervangend vervoer

In bepaalde gevallen kan bij Autax na pech of schade na een verkeersongeval een vervangende auto worden ingezet.

De toekenning hiervan geschiedt op basis van de verzekeringsvoorwaarden en na tussenkomst van de betreffende alarmcentrale. Uiteraard zullen wij het u zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken. Voor het gebruik van een taxi of een vervangende auto kunt u bellen met 0529-452500. De vervangauto’s komen uit de vloot van Logicx.

Logicx is een dochteronderneming van de A.N.W.B. met 90 uitgiftepunten in Nederland, waar Autax er een van is.

De Logicx vervangauto’s worden bij een pechstranding ingezet door de A.N.W.B alarmcentrale, maar ze worden ook ingezet door de andere Alarmcentrales in Nederland of onszelf. Het inleveren van een vervangende auto kan  tijdens openingstijden.